Algemene voorwaarden

De Wereld Op Mijn Bord

Genieten van de wereldkeuken in een ontspannen sfeer waarin plezier maken centraal staat.

Algemene Voorwaarden dewereldopmijnbord

 

 

1. Voor de reservatie van groepen wenst Dewereldopmijnbord een schriftelijke bevestiging per mail, met vermelding van facturatiegegevens, kookworkshopkeuze, of menukeuze, het verwachte aantal personen en correcte timing, ten laatste 10 dagen voor aanvang van het evenement;

2. Facturen zijn 7 werkdagen voor aanvang van het event te betalen. Andere betalingstermijnen éénzijdig vermeld op de bestelbon of handelsvoorwaarden van de klant, zijn bijgevolg onder geen beding van toepassing;

3. Een optie op datum vervalt automatisch na 7 werkdagen indien geen definitieve bevestiging;

4. Prijzen doorgegeven in offertes zijn exclusief BTW en gebaseerd op het opgegeven aantal personen;

5. Wijzigingen in het aantal deelnemers kan u tot 10 dagen voor het event doorgeven;

6. Facturatie is aan 21% btw (drank) of 12% (food); desgevallend aan 6% BTW in geval van levering van bereide gerechten;

7. Bij annulatie vanaf 8 dagen voor het event wordt er 75% aangerekend;

8. Bij annulatie minder dan 2 dagen voor het event wordt er 100% aangerekend;

9. Wij aanvaarden betalingen via overschrijving of contant;

10. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal binnen onze zaak of op onze parking;

11. Klachten omtrent de gepresteerde diensten, leveringswijze, zichtbare gebreken of de facturatie, moeten binnen de tweeënzeventig uur na respectievelijke uitvoering gemeld worden, bij aangetekend schrijven of gelijkwaardig gestelde informatiedrager. Bij gebreke hieraan is elke klacht van rechtswege verworpen;

12. Foto's die genomen worden tijdens de kookworkshops mogen gepubliceerd worden op websites, folders, sociale media etc...

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved